Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ

poniedziałek, 11 lut 2019 14:03
zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).