Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH ZLECEŃ

W dniu 15 września 2015 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Fundacji „Sztuk i Dialogu” z siedzibą w Jedwabnem.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118z późn. zm.) ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża oraz na stronie internetowej Gminy Łomża.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 września 2015 r. pisemnie na adres:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalomza.pl, kjastrzebska@gminalomza.pl.

Wójt Gminy Łomża

mgr Piotr Kłys

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 wrz 2015 12:52
Data opublikowania: środa, 16 wrz 2015 14:10
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7583 razy