Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH DOTACJI

W dniu 26 sierpnia 2020 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Konarzycach, ul. Łomżyńska 106 na realizację zadania publicznego pn. „Żyjmy trzeźwo i jedzmy zdrowo – stop uzależnieniom”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża oraz na stronie internetowej Gminy Łomża.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 września 2020 r. pisemnie na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalomza.pl, jnapiorkowska@gminalomza.pl.

 

Wójt Gminy
mgr Piotr Kłys

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 wrz 2020 08:13
Data opublikowania: wtorek, 1 wrz 2020 08:21
Opublikował(a): Justyna Napiórkowska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 357 razy