Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja - tryb małych dotacji

W dniu 26 sierpnia 2020 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Konarzycach, ul. Łomżyńska 106 na realizację zadania p.n. „Żyjmy trzeźwo i jedzmy zdrowo – stop uzależnieniom”.

Oferta zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) była zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża oraz na stronie internetowej Gminy Łomża w dniach od 01.09.2020 r. do 08.09.2020 r. Uwagi można było zgłaszać do dnia 8 września 2020 r. pisemnie na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalomza.pl, jnapiorkowska@gminalomza.pl.

W powyższym terminie uwag do oferty nie zgłoszono.

 

Wójt Gminy

Piotr Kłys

Data powstania: czwartek, 10 wrz 2020 13:13
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2020 13:17
Opublikował(a): Justyna Napiórkowska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 306 razy