Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Brak uwag do oferty Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja"

W dniu 15 października 2020 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Łomży, ul. Zawadzka 55 na realizację zadania p.n. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łomża – szkolenie doskonalące strażaków ochotniczych straży pożarnych z zakresu działań epidemiologicznych związanych z epidemią COVID-19”.

Oferta zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) była zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża oraz na stronie internetowej Gminy Łomża w dniach od 19.10.2020 r. do 26.10.2020 r. Uwagi można było zgłaszać do dnia 26 października 2020 r. pisemnie na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalomza.pl, jnapiorkowska@gminalomza.pl.

W powyższym terminie uwag do oferty nie zgłoszono.

 

Wójt Gminy Łomża

Piotr Kłys

Data powstania: wtorek, 27 paź 2020 14:11
Data opublikowania: wtorek, 27 paź 2020 14:17
Opublikował(a): Justyna Napiórkowska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 263 razy