Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja - tryb małych grantów

W dniu 8 kwietnia 2022 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja" z siedzibą w Łomży, ul. Zawadzka 55 na realizację zadania publicznego pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łomża – szkolenia doskonalące uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Łomża”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) była zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża oraz na stronie internetowej Gminy Łomża.
Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 20 kwietnia 2022 r. pisemnie na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalomza.pl, jnapiorkowska@gminalomza.pl.
W powyższym terminie uwag do oferty nie zgłoszono.

Wójt Gminy
Piotr Kłys

Data powstania: czwartek, 21 kwi 2022 08:07
Data opublikowania: czwartek, 21 kwi 2022 08:10
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 135 razy