Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH DOTACJI

W dniu 02 listopada 2022 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Mój Dom” z siedzibą w Jednaczewie, ul. Łomżyńska 77 na realizację zadania p.n. „Stop uzależnieniom – spotkanie ze Św. Brunonem z Kwerfurtu”.

Oferta zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) była zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża oraz na stronie internetowej Gminy Łomża w dniach od 04.11.2022 r. do 14.11.2022 r. Uwagi można było zgłaszać do dnia 14 listopada 2022 r. pisemnie na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalomza.pl, kjastrzebska@gminalomza.pl. W powyższym terminie uwag do oferty nie zgłoszono.

     Wójt

mgr Piotr Kłys

Data powstania: czwartek, 17 lis 2022 13:38
Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2022 13:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 sty 2023 10:14
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Katarzyna Jastrzębska
Artykuł był czytany: 61 razy